fbpx

Psühhiaater hindab inimese vaimset seisundit, selgitab talle vaimse tervise probleemide olemust ning annab soovitusi nendega toimetulekuks. Vajadusel määrab ravimid ja/või mõne muu ravisuuna.

“Tasakaalus elu” taastumisprogramm Abi sõltuvusest tervenemisel Osaledes meie raviprogrammis, kaob või väheneb sõltlasel vajadus tarvitada alkoholi või narkootilisi aineid. Sõltuvushaiguse mõistmine, uute toimetulekuoskuste omandamine ja nende elluviimine päevast päeva tõstab motivatsiooni elada kainet elu. Ravi toimub individuaal- ja grupiteraapias. Selle kõige keskmes on ausa ja avatud elustiili õppimine, et aidata mõista oma keemiliste ainete tarvitamise … Continue reading “Tasakaalus elu” taastumisprogramm

Tagasilanguse ennetuse programm Tagasilanguse ennetuse programm on suuanatud inimestele, kes on osalenud varasemalt raviprogrammis või on kas iseseisvalt või mõnes teises raviasutuses läbinud sõltuvusravi. Tagasilangus on paljudes võõrutuskliinikutes paha sõna. Enamik võõrutusel käinutest lõpetab raviprogrammi, lootes, et ei tarbi enam kunagi alkoholi ega narkootikume. Statistika aga näitab, et üle 50 protsendi raviprogrammi läbinutest kasutab aasta … Continue reading “Tagasilanguse ennetus” jätkuprogramm

“Kaine elu” programm „Kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 7 alusel võib prokuratuur kriminaalmenetluse lõpetada määrates kahtlustatavale tema nõusolekul kohustuse, milleks võib teiste seas olla ka kohustus läbida “Kaine elu” programm. Samuti on võimalik programmi läbimise kohustuse määramine kohtu poolt nii menetluse lõpetamisel kui ka käitumiskontrolli lisatingimusena (Karistusseadustiku § 75).“ Programmi eesmärk Programmi eesmärk on aidata … Continue reading “Kaine elu” programm

Toetusgrupp “12 sammu” Rühmategevusel ja vastastikusel toetusel on tõestatult suur tähtsus sõltuvushaigusest taastumisel. Vastastikune toetus on kättesaadav igale soovijale. Kõikidel programmi läbinutel on võimalus osaleda ja panustada vabatahtlikkuse alusel toimivatel mitteprofessionaalsetel iganädalastel grupi kohtumistel. Vastastikune toetus põhineb soovil, koostoimel ja õppimisel. See kergendab enesetunnet ja on osa taastumisest. Toetusgrupi kohtumistel toetutakse 12 sammu programmile. Hind: … Continue reading “12 sammu tugigrupp”

Eneseväärtustamise 12 sammu grupp sõltlase lähedastele Sa tahad tunda elust rõõmu, kuid tunned, et oled omadega ummikus? Programm on mõeldud sõltlase lähedastele nt. vanemad, partner, täiskasvanud lapsed. Kõigile, kes on tema pärast mures ning vajavad toetust, et oma sisemaailmas ja elus paremini toime tulla. Kui sa ei ole kindel, kas 12 sammu grupp sulle sobib, … Continue reading Eneseväärtustamise 12 sammu grupp sõltlase lähedastele

Stressijuhtimise programm Kuidas ennast hoida ning elada terve ja õnnelikuna? Stressi kogeb elu jooksul iga inimene, olenemata tema iseloomust ja elukutsest. Kes ma olen ning kuidas stress ja läbipõlemine mind ohustab, on küsimused, millele saad vastuse, kui osaled süvendatud treeningul koos inimestega, kelle arvamus ja väljaütlemised on julged ja viivad edasi. Jätkame ettevõtlusturul väga nõutud … Continue reading Stressijuhtimise programm