fbpx

"Kaine elu" programm

„Kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 7 alusel võib prokuratuur kriminaalmenetluse lõpetada määrates kahtlustatavale tema nõusolekul kohustuse, milleks võib teiste seas olla ka kohustus läbida “Kaine elu” programm. Samuti on võimalik programmi läbimise kohustuse määramine kohtu poolt nii menetluse lõpetamisel kui ka käitumiskontrolli lisatingimusena (Karistusseadustiku § 75).“

Programmi eesmärk

Programmi eesmärk on aidata inimestel mõista, kuidas sõltuvusainete tarvitamine on mõjutanud kogu nende elu, käivitada taastumise protsess ja elukvaliteedi parandamine, mida toetab karske eluviis ning pidev 12 sammu programmi tugi.

Programmi selgrooks on Hazelden Foundationi poolt loodud Living in Balance programm, mis ühendab kognitiiv-käitumusliku teraapiat ja 12 sammu juhised.

Programmi sisu

Programmis osalemine sisaldab intensiivset tegevuskava: grupitööd, loenguid, stressiga toimetuleku oskuste parandamist ja tegevust võrdlusrühmas, lisaks iseseisvaid ülesandeid ja 12 sammu programmi kirjanduse lugemist. Keskmes on 12 sammu programmi kasutamine praktikas ja vastastikune toetus.

Programm kestab 2,5 kuud ja sisaldab 10 grupi kohtumist 1 x nädalas.

Võimalus osaleda 1x nädalas “12 sammu” tugigrupis.

“Kaine Elu” programm ei sisalda arsti konsultatsiooni ja individuaalseid nõustamisi. 

Grupi suurus: 10 inimest

Hind: 480 eurot

Lisainfo: Tel. 53 22 5170 Kaja Heinsalu