fbpx

Sõltlaste lähedastele


Lähedaste toetus saab sõltuvusest taastumisele palju kaasa aidata. Paremad peresuhted ja sõltuvuse olemuse mõistmine muudavad taastumise kiiremaks ja püsivamaks. Seetõttu on väga oluline kaasata taastumisprotsessi ka sõltlase lähedasi.

Pakume inimesele ja tema lähedastele võimalust näha igale perekonnale ainuomast sõltuvusest tingitud suhtemustrit ja edaspidiseks võimalust töötada selle muutmise nimel. Töö paariga on suunatud kummagi isiklikule arengule selles suhtes ning samuti vanemlusele. Võimalik on individuaalne töö juhul, kui kaaslane ei ole paranemiseks valmis. Nõustamised toimuvad vastastikuses koostöös teiste programmi spetsialistidega.

Suhete tervendamine algab mittetoimivate suhtemustrite märkamisest.

Sellele järgneb koostöö tõhusamate suhtlemisviiside leidmiseks eesmärgiga ehitada üles tugevam emotsionaalne ühendus.

Mida lähedasem on suhe, seda vähem on üksildast eemaletõmbumist ja nõudmiste esitamist. Emotsionaalselt lähedased partnerid saavad kergemini tagasi oma tasakaalu ja suudavad tunnistada ka oma eksimusi.