fbpx

Stressijuhtimise programm

Kuidas ennast hoida ning elada terve ja õnnelikuna?

Stressi kogeb elu jooksul iga inimene, olenemata tema iseloomust ja elukutsest. Kes ma olen ning kuidas stress ja läbipõlemine mind ohustab, on küsimused, millele saad vastuse, kui osaled süvendatud treeningul koos inimestega, kelle arvamus ja väljaütlemised on julged ja viivad edasi.

Jätkame ettevõtlusturul väga nõutud tööstressi ja läbipõlemise teema käsitlusega. Koolitusel kasutatakse aktiivselt kaasavaid grupitöö meetodeid, lugusid, grupiarutelusid, praktilisi töölehti ja põhiinfot sisaldavaid jaotusmaterjale. Ei kasutata loengu formaati. Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: vahelduvad lühiülevaated, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded.

Kuidas ennast hoida ning elada terve ja õnnelikuna?

Stress ja läbipõlemine – kuidas ära tunda, mille poolest erinevad, kuidas ja mil määral need mõjutavad elu ja toimetulekut